Ortho Dichloro Benzene

Ortho DiChloro Benzene most common end use is Dyes ,Basic Pharma . Its chemical name is 1,2-Dichlorobenzene.

Brand Name Ortho Dichloro Benzene
CAS No 95-50-1
Purity 99.9%
Synonyms o-Dichlorobenzene ortho-Dichlorobenzene o-Dichlorbenzol
Application Dyes, Basic Pharma